Lhůty revizí spotřebičů

Rozdělení elektrických spotřebičů podle užívání

Účel kontrol a revizí elektrických spotřebičů:

Účelem kontrol a revizí je zjistit, zda je daný spotřebič bezpečný z hlediska elektrické bezpečnosti pro uživatele a jeho okolí. Dále pak je nutné zjistit, zda je el. spotřebič v souladu s normami a předpisy, platnými na území České republiky popř. na území EU.

Doporučené lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2.

Skupina A –  Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu provozovateli nebo přímému uživateli.

Skupina B – Spotřebiče používané ve venkovním prostoru (na stavbách, při zemědělských pracích atd.)

Skupina C – Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách.

Skupina D – Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy, kluby, hotely atd.)

Skupina E – Spotřebiče používané při administrativní činnosti.

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce Ostatní nepřipevněné spotřebiče
A Před vydáním provozovateli nebo uživately a dále podle skupiny jejich užívání
B Třídy I 1 x za 3 měsíce 1 x za 6 měsíců
Třídy II a III 1 x za 6 měsíců
C Třídy I 1 x za 6 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III 1 x za 12 měsíců
D Třídy I 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III
E Třídy I 1 x za 12 měsíců 1 x za 24 měsíců
Třídy II a III