Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

  • v rozsahu E2A  – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
  • v rozsahu E2B – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

  • v rozsahu E2A  – – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
  • v rozsahu E2B – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

 

Živnostenské oprávnění v rozsahu:

  • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků