Rozsah revizní činnosti:

 • revize silnoproudých elektrických instalací a přípojek do 1000V
 • revize a kontroly hromosvodů a přepěťových ochran.
 • revize a kontroly průmyslových instalací, výrobních linek a ochrany před přepětím v průmyslu.
 • kontroly a revize elektro spotřebičů a strojů.
 • revize v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a prachů.
 • školení zaměstnanců na zákon č. 250/2021 §19 – osoba poučená.
 • měření rozvaděčů termokamerou Hikvision

Osvědčení k provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

 • v rozsahu E2A  – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
 • v rozsahu E2B – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení  vydané TiČR (Technická inspekce České republiky)

 • v rozsahu E2A  – – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů)
 • v rozsahu E2B – Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu

Živnostenské oprávnění v rozsahu:

 • Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

K měření instalací a hromosvodů používáme přístroj METREL Eurotest EASI SE                                                                 

K měření el. spotřebičů a el. nářadí používáme přístroj REVEX Plus                                                                                           

K měření zemních odporů používáme klešťový tester ETCR 2000A+                                                                                       

 K měření termokamerou, používáme termokameru HIKVISION DS-2TP31-03AUF.